Disclaimer

Disclaimer - Copyright 2003-2009

Deze pagina's zijn de officiële internetpagina van C&S Meubelfabriek BV.

Internet

Gepubliceerde informatie op internet (www.censinterieurs.nl www.cens-mariaheide.nl en www.kastwandsystemen.nl) is uitsluitend bedoeld ter inzage. Er berust Copyright (2003-2009) voor C&S Meubelfabriek BV op alle documenten van de vernoemde webpagina's. Zonder nadrukkelijke toestemming van C&S Meubelfabriek BV is het doorgeven en gebruiken van deze informatie voor andere doeleinden verboden.

E-mail

De informatie verzonden als elektronische bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en hen die gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, alsmede ieder ander handelen met betrekking tot de inhoud van de informatie verzonden met dit elektronische bericht, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en dit elektronische bericht (inclusief eventuele bijlagen) te vernietigen. C&S Meubelfabriek BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

C&S Meubelfabriek BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Copyright en correspondentieadres

C&S Meubelfabriek BV

 


Internet

Published information on the Internet (www.cens-mariaheide.nl en www.kastwandsystemen.nl) can only be used for perusal. There is Copyright (2003-2004) on all documents of these sites. Without the specific permission of C&S Meubelfabriek BV any disclosure, copying, distribution or taking any other action with this information is forbidden.

E-mail

The information contained in all our e-mails is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby (a) notified that any disclosure, copying, distribution or taking any other action with respect to the content of the information contained in this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful, and (b) kindly requested to inform the sender immediately and destroy this e-mail (including any attachments). C&S Meubelfabriek BV is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this e-mail nor for any delay in its receipt.

C&S Meubelfabriek BV is registered at the Dutch Chamber of Commerce.  

Copyright en correspondence address